c1.png

 

        百思特软件立足于最新的移动技术和平台,为客户提供移动设备和移动应用的端到端软件解决方案,包括设计、开发和质量保证测试,以满足客户商务应用需要。  

1536651945708157.png


1536651945819492.png


1536651946925912.png


 

1536651946321805.png


 

1535424030301351.png