c3.png我们提供的软件外包服务有:软件定制外包、游戏定制外包、信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包,帮助客户完善运营支撑体系或者业务流程、经营决策的过程。

                    QQ截图20180830180445.png

 

   QQ截图20180830123449.png
覆盖行业


保险业、采矿、能源、餐饮、游戏定制、宾馆、电讯业、房地产、服务、服装业、航空航天,化学、建筑业、教育、培训、广告业、会计。零售,旅游业、医疗服务、银行、金融、因特网,邮政快递。机械制造等